کار و تلاش رمز پیروزی در جنگ اقتصادی

اقتصاد برتر

بررسی پیشینه کشورهای توسعه یافته حکایت از آن دارد که یک عامل در پیشرفت همه آنها مشترک بوده است و آن کار و تلاش است.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۲ آبان ۹۷

بر عکس آن نیز صادق است که علت عقب ماندگی کشورهای عقب مانده نیز فقدان تلاش هدفمند و با انگیزه است . وقتی در پیشرفت و پس رفت کشورها در شرایط عادی کار و تلاش نقش اساسی دارد در شرایط خاص که کشوری درگیر بحران یا جنگ نظامی و اقتصادی است، کار و تلاش باید بیش از شرایط عادی باشد تا موفقیتی حاصل شود. نمونه این اصل نا نوشته در دوران دفاع مقدس صادق بود.

درآن دوران همه ارکان کشور خصوصا مردم داوطلبانه تلاش مجدانه داشتند و در عرصه های مختلف حضور پیدا می‏کردند و بسیاری از بخش‏های کشور شبانه روز درگیر کار و تلاش بود و نشانی از رخوت و سستی وجود نداشت. شرایط امروز کشور را که بررسی می‏کنیم، متغیر جنگ وجود دارد اما به جای جنگ سخت با جنگ نرم اقتصادی مواجه هستیم .

بر اساس همان اصل نانوشته شرایط ایجاب می‏کند برای موفقیت در این جنگ نا برابر کشور از کار و تلاش شبانه روزی برخوردار باشد، دستگاه‏های دولتی تلاش بی‏وقفه برای پیشبرد اهدف نظام داشته باشند و برنامه ریزی‏ها شبانه روزی باشد، اما در روند امور حکایت از چنین تلاشی ندارد.

در شرایط جنگ نرم، فعالیت داوطلبانه ، از خودگذشتگی‏های دوران دفاع مقدس و ایثار و فدارکاری دیده نمی‏شود و نتیجه آن شده که بخش‏های مختلف کشور با مشکل عدیده مواجه است. این همان وعده‏ای است که خدا در قرآن نیز بر آن صحه گذاشته که «ان لیس للانسان الا ما سعی» بهره انسان به سعی و کوشش آن بستگی دارد . اگر امروز اقتصاد و سایر بخش‏های کشور وضعیت مناسبی ندارد، به کارکرد و برنامه‏ های ملی کشور و تلاش و کوشش ما باز می‏گردد که اهتمامی در آن وجود ندارد.  تعطیلی های مکرر، بهره وری پایین، درگیر شدن کشور با موضوعات پیش پا افتاده و غیر موثر، تغییر مکرر مدیران و مثال‏ های متعدد دیگر همه حکایت از سستی جامعه و بی ‏توجهی به عنصر کار و تلاش دارد و تا این موضوع حل نشود، گشایشی در امور نخواهیم داشت.

موضوع حل بحران‏های کشور ما ارتباطی به فشار خارجی و تحریم و نظایر آن ندارد، بلکه عامل موثر اصلی متغیر درونی است زیرا فشار خارجی همیشه بر کشور وجود داشته اما طی ۴ دهه گذشته هرگاه با برنامه با آن برخورد کرده‏ ایم و کار و تلاش را افزایش داده‏ ایم بر فشارها غلبه کرده ‏ایم و کشور را پیش برده ‏ایم اما هر گاه کار و تلاش را رها کردیم و درگیر حواشی شدیم مشکلات بر کشور غلبه کرده است.

نتیجه جنگ اقتصادی کنونی ایران به شرایط داخلی بستگی دارد و عامل تعیین کننده در آن داخل است وگرنه اگر به امید بیگانه باشیم و منتظر بمانیم که شاید اروپا کمکی کند یا راه عبوری برای گذر از بحران ایجاد نماید، جنگ را به دشمن واگذار کرده ایم. تلاش همه باید این باشد که داخل را بسازیم و این مهم جز با کار و تلاش بیشتر و شبانه روزی امکان پذیر نخواهد بود. پس تلاش کنیم که خدا نیز طبق وعده ‏ای که داده به کشور برکت بدهد و بتوانیم با تلاش و کار بیشتر از بحران‏ها عبور کنیم .

*مهسا خادمالمله-خبرنگار اقتصاد برتر

پاسخ دادن