کاهش تصادفات با ظرفیت پهبادی

با ایجاد و نصب سامانه های هشدار بر روی وسایل نقلیه و استفاده از ظرفیت های پهبادی می توانیم شاهد کاهش حوادث و مدیریت هوشمند ترافیک در جاده ها و شهرها باشیم.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۴ آذر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی فی با محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف افزود: استفاده از الگوهای موفق در دنیا در حوزه های هوشمند سازی، آموزش مستمر در قالب فرهنگ سازی و افزایش ایمنی وسایل نقلیه برای کاهش حوادث و سوانح رانندگی جز اهداف این پلیس است.  استفاده از الگوهای موفق در دنیا در حوزه های هوشمند سازی، آموزش مستمر در قالب فرهنگ سازی و افزایش ایمنی وسایل نقلیه برای کاهش حوادث و سوانح رانندگی جز اهداف این پلیس است.

رئیس پلیس راهور ناجا موارد مهم این تفاهم نامه را ارتقای زیرساخت ایمنی و سلامت ترافیکی، بهبود سنجش رانندگان، بهبود روش‎های رانندگی و همچنین توسعه فناورهای نوین دانست و گفت: می توان با استفاده از این مولفه ها، گام‎های موثری را در راستای کاهش حوادث و سوانح ترافیکی برداریم.

 فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز در این جلسه اظهار داشت: این تفاهم نامه حاصل خروجی جلسات چندین ماهه پلیس راهور ناجا با این دانشگاه بوده و امید است در زمینه سامانه دوربین پلاک خوان هوشمند با دقت بالا، سامانه های تحلیل داده های تردد شهری و همچنین بکارگیری پهباد در حوزه ترافیک، اقدامات شایسته ای به عمل آید. با امضای این تفاهم نامه در هفته پژوهش شاهد ارتقای ایمنی و سلامت در حوزه ترافیک و اتفاقات خوب در حوزه کاهش حوادث رانندگی خواهیم شد.

پاسخ دادن