کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال به ۸۴ دلار و ۱۰ سنت رسید.

تهران – اقتصاد برتر – ۳۰ مهر ۱۴۰۰

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۵۵ صدم درصد کاهش به ۸۲ دلار و پنج سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با شش دهم درصد کاهش به ۸۴ دلار و ۱۰ سنت رسید.

پاسخ دادن