کاهش محسوس فرار مغزها در ۹ سال اخیر

براساس گزارش های سازمان ” او ای سی دی” (OECD) و سازمان ملل متحد روند خروج نخبگان از ایران کاهش محسوسی پیدا کرده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ دی ۹۵

براساس گزارش های نوبه ای موجود در تارنمای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  سهم مهاجرین تحصیلکرده دانشگاهی بر کل مهاجرین همان کشور که در کشورهای دیگر  زندگی می کنند در سال ۲۰۰۶ در عکس بالا دیده می شود. در این گزارش ایران نسبت به کشورهای دیگر در زمره کشورهایی با بیش از ۲۰% سهم خروج قرار گرفته است.

در گزارش جدید این سازمان در سال ۲۰۱۵ و براساس رویکرد تکامل یافته تر نسبت به گزارش قبلی که مشترک میان “او ای سی دی”  و سازمان ملل از نظر نسبت مهاجرین تحصیلکرده به کل تحصیل کردگان، منتشر شده است. ایران در پایین ترین گروه دسته بندی انجام شده، در میان کشورهای با میانگین کمتر از ۵% قرار گرفته است.

پاسخ دادن