کاهش نیمی از آلودگی هوای تهران با سرمایه‌گذاری+اینفوگراف

نخستین برنامه پیشنهادی شهرداری برای کاهش آلودگی هوای تهران در ۴ سال آینده در هفته اخیر رونمایی شد. این برنامه با تکیه بر ۶پروژه تلاش می‌کند سهم انتشار آلاینده‌های هوایی پایتخت را در بخش آلاینده‌های ذرات به میزان ۵۵درصد و سایر آلاینده‌ها‌ی گازی را به میزان ۴۵درصد کاهش دهد.

تهران – اقتصاد برتر – ۷ بهمن ۹۶

نخستین برنامه پیشنهادی شهرداری برای کاهش آلودگی هوای تهران در ۴ سال آینده در هفته اخیر رونمایی شد. این برنامه با تکیه بر ۶پروژه تلاش می‌کند سهم انتشار آلاینده‌های هوایی پایتخت را در بخش آلاینده‌های ذرات به میزان ۵۵درصد و سایر آلاینده‌ها‌ی گازی را به میزان ۴۵درصد کاهش دهد.کاهش نیمی از آلودگی هوای تهران با سرمایه‌گذاری ۷۵۰۰میلیارد تومانی محقق خواهد شد.

در این برنامه از تجربیات شدنی کلانشهرهای پیشرفته جهان استفاده شده و با تکیه بر امکانات بومی، نقشه راهی برای سال‌های پیش رو طراحی شده است. طرح پیش رو که در قالب داده نما تبیین شده، بر پایه کنترل آلودگی هوا از منبع قرار است انتشار دود را در تهران کنترل کند.

پاسخ دادن