کدام خانه‌ها مشمول تمدید اجباری اجاره نیستند؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اماکن استیجاری که دارای یکی از شش شرط زیر باشند از شمول تمدید اجباری اجاره و افزایش اجاره بها مستثنی هستند.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

پروانه اصلانی گفت : برخی از اماکن استیجاری از شمول مصوبه ستاد کرونا مبنی بر تمدید خودکار یک ساله قرارداد اجاره املاک مسکونی با میزان افزایش اجاره‌ بها مشخص شده در ستاد، مستثنی هستند.

بگزارش پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، «پروانه اصلانی»، گفت: اماکن استیجاری در صورتی که یکی از ۶ شرط را داشته باشند از شمول مصوبه ستاد کرونا مبنی بر تمدید خودکار یکساله قرارداد اجاره املاک مسکونی با میزان افزایش اجاره­ بها مشخص شده در ستاد ملی کرونا، مستثنی هستند.

به گفته وی چنانچه مالک، برای تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کند و یا مستاجر، تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد از شمول مصوبه ستاد کرونا برای تمدید خودکار یکساله معاف می‌شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت : املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام کند.

وی افزود: چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به‌دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود و یا مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های مذکور موافقت نکند، واحد قابل تخلیه است.

اصلانی گفت: مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

پاسخ دادن