هافینگتون پست گزارش داد: دولت کره شمالی با متهم ساختن دولت ترنبول به خاطر پیروی کورکورانه از آمریکا این کشور را به حمله اتمی تهدید کرد.

تهران – اقتصاد برتر- ۳ اردیبهشت ۹۶

به گزارش هافینگتن پست استرالیا، یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی در این خصوص گفت: اگر استرالیا برای منزوی سازی و فرونشاندن جمهوری دموکرات خلق کره، به عنوان یک شوک دهنده با رهبری آمریکا پافشاری کند، اقدامی در راستای خودکشی این کشور خواهد بود و با حمله هسته ای نیروی استراتژیک کره شمالی مواجه خواهد شد.
این سخنان از طرف کره شمالی در حالی مطرح می شود که روز سه شنبه بیشاپ، وزیر امور خارجه استرالیا اظهار داشت که : ‘واضحترین پیام ممکن به کره شمالی این است که رفتار این کشور تحمل نخواهد شد و این کشور با سلاح هسته ای برای منطقه ما قابل قبول نمی باشد’.
در همان روز وی از چین خواست که فشارها را روی کره شمالی به منظور پایان دادن به رفتارهای خطرناک و غیر قانونی اش، افزایش دهد.
تهدید استرالیا به حمله اتمی از طرف کره شمالی همزمان با سفر سه روزه مایک پنس به این کشور انجام شده است.

پاسخ دادن