کرونا باعث بیکاری ۲۵ میلیون تن در جهان خواهد شد

کرونا باعث بیکاری 25 میلیون تن در جهان خواهد شد

سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد احتمالا حدود ۲۵ میلیون تن درسراسرجهان به‌علت #کروناویروس شغل خود را از دست خواهند داد.

تهران – اقتصادبرتر – ۱ فروردین ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد احتمالا حدود ۲۵ میلیون تن درسراسرجهان به‌علت ویروس کرونا شغل خود را از دست خواهند داد.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) با انتشارگزارشی درباره تاثیرات ویروس جدید کرونا «کووید- ۱۹» اعلام کرد: احتمالا حدود ۲۵ میلیون تن درسراسرجهان به‌علت این ویروس شغل خود را ازدست خواهند داد.

در این گزارش با اشاره به اینکه این ویروس ممکن است باعث بیکاری میلیون‌ها انسان وفقرآنها شود، برلزوم اخذ تدابیر اضطراری و همکاری در مقابل این مرض تاکید شده است.

این سازمان همچنین ازدولتها خواسته برای استخدام بیکاران سریعا اقدام کنند. گای رایدر، مدیرعمومی سازمان بین‌المللی کارنیزگفته است: این نه تنها معضله یی صحی، بلکه یک بحران اقتصادی نیزاست.

*مریم رهنما

پاسخ دادن