کرونا ذائقه آلمانی‌ها در پس‌انداز کردن را عوض کرده است

آلمانی‌ها به صرفه‌جویی برای روز مبادا شهرت دارند. شیوع کرونا اما بسیاری را نسبت به آینده بیمناک کرده و کسی نمی‌داند اندوخته‌اش به چه درد خواهد خورد. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اکثر مردم در حالت انتظار به سر می‌برند.

تهران- اقتصادبرتر- ۰۸ اردیبهشت ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، نتیجه نظرسنجی یک بانک خصوصی در آلمان نشان می‌دهد که بحران کرونا، عادات مردم در اندوخته کردن پول را عوض کرده است.

“نوریس بانک” می‌گوید در اکتبر ۲۰۱۹ بیش از ۷۲ درصد افراد مورد پرسش عنوان کرده بودند که برای روز مبادا، پول پس‌انداز می‌کنند. این افراد گفته بودند در سال ۲۰۲۰ نیز همین روال را خواهند داشت و حتی بیشتر اندوخته می‌کنند.

نظرسنجی پس از شیوع کرونا، نشان می‌دهد که یک ششم ‌آلمانی‌ها، فکر پس‌انداز‌ کردن را از سر بیرون کرده‌اند. ۴۰ درصد پرسش شوندگان در مارس ۲۰۲۰ گفته‌اند که منبعد هیچ پولی پس‌انداز نمی‌کنند؛ و اگر بکنند بسیار اندک.

کارشناسان “نوریس بانک” می‌گویند، ناروشن بودن اوضاع، اصلی‌ترین دلیل این تغییر روحیه است. ۴۵ درصد پرسش شوندگان عنوان کرده‌اند که فعلا منتظرند وضعیت مالی و درآمدی خودشان مشخص یا تثبیت شود.

کرونا نگرانی نسبت به آینده را افزایش داده است. در نظرسنجی نوریس بانک، این بیم عمدتا نزد افراد ۳۰ تا ۳۹ ساله وجود داشته است. ۳/ ۳۸ درصد این گروه سنی از پرسش شوندگان، گفته‌اند که مایلند پولی را که دارند، برای بازنشستگی، وام مسکن یا خرید سهام هزینه کنند. قبل از بحران کرونا ۲۵ درصد چنین جوابی داده بودند.

به نظر این کارشناسان، بحران کرونا نه تنها در عادت آلمانی‌ها به اندوختن پول تاثیر گذاشته، بلکه می‌تواند نحوه مصرف آنها را نیز به نحو بارزی تغییر دهد.

طبق این نظرسنجی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام و بورس با وجود وضعیت آشفته کنونی، بیشتر خواهد شد. آمار استخراج شده نوریس بانک نشان می‌دهد آلمانی‌ها بیش از پیش به این عرصه متمایل شده‌اند: قبل از کرونا ۹/ ۱۶ درصد و بعد از  آغاز بحران ۲/ ۱۹ درصد.

پاسخ دادن