کسری بودجه، مهمترین ریسک بورس

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اکنون بازار نسبت به مسایل ریسک‌های سیاسی مانند تحریم، عدم ورود منابع حاصل از صادرات و عدم مراودات در سطح بین الملل عادت کرده اما در موقعیت اقتصادی کنونی کشور یکی از مهمترین ریسک‌ها کسری بودجه دولت است که بازار را مورد تهدید قرار داده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۸ دی ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، فردین آقابزرگی افزود: شاخص بورس باز هم با اصلاح همراه خواهد شد اما مشمول کل سهام در بازار سرمایه نمی‌شود.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون شرکت‌های حاضر در بورس رشد قابل توجهی کردند و سطح عمومی شاخص به طور کلی با رشد ۱۰۰ درصدی همراه شد.

آقابزرگی خاطرنشان کرد: اکنون با شرکت‌هایی در بورس روبرو هستیم که بنابر بر عواملی خاص و بدون تحلیل کارشناسی با افزایش قیمت همراه شدند و به سطح P/E (نسبت قیمت به درآمد) غیر متعارف رسیده که رشد اینگونه شرکت‌ها هیچگونه توجیه اقتصادی ندارند.

این کارشناس بازار سرمایه چنین اتفاقی را نگران کننده دانست و اظهار داشت: شرکتی که قرار است از طریق فروش دارایی و افزایش سرمایه از محل تجدید با رشد همراه شود، توجیه اقتصادی ندارد.

آقابزرگی گفت: سهم‌های پر وزن بازار مانند پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی که می‌توانند تاثیرگذاری چشم‌گیری را بر شاخص کل داشته باشند در این مدت نسبت به سایر شرکت‌ها رشد نکردند و P/E آنها تغییر چندانی نکرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در مجموع روند معاملات بازار سرمایه جای نگرانی را برای سرمایه‌گذاران نگذاشته اما به نظر می‌رسد که شاهد اصلاح قیمت برخی از شرکت‌ها در بازار خواهیم بود.

وی به ریسک‌های موجود در بازار که روند معاملات را مورد تهدید قرار داده‌اند اشاره کرد و گفت: در وضعیت کنونی بازار به لحاظ اقتصاد و غیر اقتصادی تحت تاثیر قرار دارد.

 آقابزرگی اظهار داشت: اکنون بازار نسبت به مسایل ریسک‌های سیاسی مانند تحریم، عدم ورود منابع حاصل از صادرات و عدم مراودات در سطح بین الملل عادت کرده اما در موقعیت اقتصادی یکی از مهمترین ریسک‌ها کسری بودجه دولت است که بازار را مورد تهدید قرار داده است.

وی افزایش حجم نقدینگی و عدم تناسب با رشد اقتصادی، عدم تحصیل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی و تغییر در قوانین و تعرفه‌های مالیاتی را از دیگر ریسک‌های موجود در بازار عنوان کرد.

آقابزرگی به تاثیر انتخابات نمایندگان مجلس بر روند بازار اشاره کرد و گفت: هر انتخاباتی یک تاثیری را بر فضای اقتصادی کشور دارد که به طور حتم این دوره هم بی اثر نخواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: این موضوع را باید مدنظر قرار داد که انتظاراتی که آحاد مردم از میزان اثرگذاری تغییرات در سطح مجلس و ریاست جمهوری داشتند آنقدر کمرنگ است که دیگر کسی توجهی به این مسایل ندارد.

پاسخ دادن