کسری ۲۹۵ میلیون مترمکعبی مخازن سدهای پنجگانه تهران

مدیر تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران اظهار داشت: به دلیل شرایط سخت ذخیره‌های آبی تهران به ویژه در سامانه‌های شرق، به همراهی مردم و صرفه جویی در مصرف آب بسیار نیازمند هستیم.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۶ مهر ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از صدا و سیما، محمد شهریاری، با اشاره به اینکه هم اکنون ۴۵۸ میلیون مترمکعب آب در سدهای تهران ذخیره شده است گفت: این مقدار در مدت مشابه سال گذشته ۷۵۳ میلیون مترمکعب بود که این تفاوت نشان دهنده ۲۹۵ میلیون مترمکعب کسری مخازن سدهای پنجگانه تهران است. در حالی که بارش‌های سال‌های گذشته ذخیره مناسبی در سدهای تهران ایجاد کرده بود، با بروز خشکسالی در سال ۹۹، سال آبی جدید با ذخیره نا مطمئن در سدهای تهران شروع شده است. وی با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی در خصوص کاهش بارندگی‌ها در پاییز گفت: از ابتدای سال آبی تاکنون که ۱۵ روز گذشته است میزان بارندگی در تهران صفر بوده در حالی که در مدت مشابه پارسال ۷.۲ میلی متر و در بلند مدت ۵.۱ بارندگی رخ داده است.

مدیر تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به تداوم خشکسالی و کاهش ورودی سدهای تهران ادامه داد: با توجه به خنک شدن هوا، مصرف آب کاهش داشته است، اما به دلیل شرایط سخت ذخیره‌های آبی تهران به ویژه در سامانه‌های شرق، به همراهی مردم و صرفه جویی در مصرف آب بسیار نیازمند هستیم. هم اکنون ۱.۵ مترمکعب در ثانیه برداشت آب از سدهای تهران کاهش یافته است.  در حال حاضر ورودی سدلتیان ۵۰ درصد و سد ماملو نیز ۷۴ درصد کاهش یافته است.

پاسخ دادن