کشف جسد یک تبعه خارجی در کوه دماوند

محمد باقر محمدی معاون عملیات سازمان امداد و نجات از کشف جسد یک تبعه خارجی در کوه دماوند خبر داد.

تهران – اقتصاد برتر –  یکم مرداد ۹۹

معاون عملیات سازمان امداد و نجات گفت : در پی دریافت گزارش های محلی مبنی بر این که در منطقه غربی قله دماوند یک جسد رویت شده است . تیم امداد کوهستان مازندران از پایگاه رینه به منطقه اعزام شدند و جسد یک فرد مجهول الهویه را در جبهه غربی کوه دماوند پیدا کردند. تیم امداد کوهستان مازندران به همراه ماموران نیروی انتظامی جهت انتقال پیکر فرد یادشده تا ارتفاع ۳۰۰۰ متری کوه دماوند صعود کردند و پیکیر متوفی را به رینه منتقل و تحویل مراجع انتظامی کردند. معاون عملیات سازمان امداد و نجات گفت : بر اساس مستندات پیدا شده اطراف پیکر این فرد مجهول الهویه ، وی یک تبعه خارجی است . تحقیق درباره هویت این فرد ادامه دارد .

پاسخ دادن