کمبود آپارتمان‌های اجاره‌ای با شرایط رهن کامل

کمبود آپارتمان‌های اجاره‌ای با شرایط رهن کامل

هم‌اکنون فایل اجاره مسکن با شرایط رهن کامل در بازار آپارتمان‌های ریزمتراژ، کوچک‌متراژ و میان‌متراژ نسبت به ماه‌های اخیر کمیاب‌تر شده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۶ آذر ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به دنیای اقتصاد، تغییر شرایط در بازار مسکن وپیشروی در دوره رکود منجر به کاهش محسوس عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای با شرایط رهن کامل به این بازار شده است. در این میان یک تفاوت آشکار بین انواع مختلف واحدهای اجاره‌ای با شرایط رهن کامل در بازار مسکن مشهود است.

 این تفاوت در میان انواع مختلف بازه‌های متراژی،گروه‌های سنی و مناطقی که واحدهای عرضه شده به بازار اجاره در آنها قرار دارند، قابل طبقه‌بندی است.

هم‌اکنون فایل اجاره مسکن با شرایط رهن کامل در بازار آپارتمان‌های ریزمتراژ، کوچک‌متراژ و میان‌متراژ نسبت به ماه‌های اخیر کمیاب‌تر شده است و حجم عرضه این فایل‌ها به بازار مسکن با شرایط رهن کامل نسبت به سال گذشته به‌شدت افت کرده است.

در حالی‌که فایل‌های اجاره مسکن با شرایط رهن کامل در میان بازه‌های متراژی کمتر از ۱۰۰ مترمربع در روزهای اخیر به فایل‌های کمیاب و در برخی موارد نایاب تبدیل شده است، آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ عرضه شده به بازار اجاره نیز شرایط متفاوتی نسبت به ماه‌های قبل دارند.

بخش قابل‌توجهی از فایل‌های رهن کامل عرضه شده به بازار مسکن در روزهای اخیر آپارتمان‌های بزرگ‌متراژی هستند که در شرایط رکود فعلی بازار مسکن، سازنده‌ها قادر به فروش آنها نیستند ودر نتیجه برای جلوگیری از خواب سرمایه وکمک به تامین مالی پروژه‌های جدید این واحدها را به بازار اجاره عرضه کرده‌اند.

عمده این فایل‌ها که در این گروه قرار دارند جزو واحدهایی هستند که در ردیف آپارتمان‌های اجاره‌ای با شرایط نامتعارف قیمتی شناخته می‌شوند و به همین دلیل زمان بازاریابی برای اجاره آ‌نها نیز طبعا بیش از واحدهایی است که با نرخ متعارف و مناسب به متقاضیان اجاره پیشنهاد شده‌اند.

به این ترتیب در حالی‌که حجم عرضه آپارتمان‌های با عمر بنای چند ساله، واحدهای مسکونی میانسال یا کهنسال با شرایط رهن کامل به بازار مسکن هم‌اکنون محدود است اما عمده واحدهایی که این روزها به بازار اجاره با شرایط رهن کامل عرضه شده‌اند، آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ نوساز وکلید نخورده یا با عمربنای کمتر از ۵ سال در مناطق شمالی شهر تهران هستند.

 

قیمت روز رهن کامل در بازار اجاره

پاسخ دادن