کمتر از نیمی از پرداخت های جهانی با دلار صورت می‌گیرد

کمتر از نیمی از پرداخت های جهانی با دلار انجام می شود

کمتر از نیمی از پرداخت های جهانی با دلار انجام می شود و به خودی خود از چرخه تجارت جهانی دور خواهد شد.

تهران – اقتصادبرتر  – ۲۸ مرداد ۹۹

کمتر از نیمی از پرداخت های جهانی با دلار انجام می شود و به خودی خود از چرخه تجارت جهانی دور خواهد شد.

کمتر از نیمی از پرداخت های جهانی با دلار انجام می شود

پاسخ دادن