کمک آمریکا به امارات برای جاسوسی از خبرنگاران خارجی

جاسوسی از خبرنگاران
اقتصادبرتر

رویترز افشا کرد که سازمان اطلاعات آمریکا به امارات برای جاسوسی از خبرنگاران بی بی سی و الجزیره کمک می کند.

تهران- اقتصادبرتر- ۱۸ فروردین ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، گروهی از هکرهای آمریکایی وابسته به سازمان اطلاعات این کشور به دولت ابوظبی برای جاسوسی از خبرنگاران خارجی و معارضین سیاسی حاکمیت امارات خدمات مخابراتی و ارتباطی ارائه می کنند.
بر اساس این گزارش تحقیقاتی ، هکرهای آمریکایی بیشتر با شکستن کد گوشی های آیفون کلیه اطلاعات محرمانه و کاری و الجزیره را در اختیار دولت ابوظبی قرار داده اند.

پاسخ دادن