کمیسیون مشاوران املاک ۵۰ درصد کاهش یافت

اقتصاد برتر

وزارت صنعت اعلام کرد: حق کمیسیون مشاوران املاک برای قراردادهای خرید و فروش که تا پیش از این نیم درصد از هر طرف معامله بود به ۲۵ صدم درصد کاهش یافته است .

تهران – اقتصاد برتر – ۸ مهر ۹۹

براساس اعلام وزارت صمت حق الزحمه قراردادهای رهن و اجاره از هر طرف به میزان نیم درصد مبلغ رهن و یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه تعیین شده است. همچنین حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه و اخذ می شود. حق الزحمه قراردادهای مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد مجموعاً ۴ دهم درصد محاسبه و اخذ خواهد شد. خدمات متمم قرارداد و مبایعه نامه نیز رایگان خواهد بود. به این ترتیب کمیسیون خرید و فروش برای مشاوران املاک ۵۰ درصد کاهش یافته است .

پاسخ دادن