گروسی: لغو اجرای پروتکل الحاقی شکست بود

مدیر کل آژانس اتمی: غنی‌سازی را افزایش ندهید

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پیامدهای به نتیجه نرسیدن قدرت‌های جهانی با ایران بر سر فعالیت هسته ای هشدار داد.

تهران – اقتصاد برتر – ۷ اسفند ۹۹

بگزارش شبکه خبری ان اچ کی ژاپن، گروسی در گفت و گویی با اشاره به لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران، هشدار داد که اگر ایران و قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا درباره فعالیت هسته ای ایران به توافق نرسند، جامعه بین المللی به خاطر پیشرفت هسته ای ایران با «شرایطی کاملا جدید» مواجه خواهد شد. گروسی با اشاره به هشدار ایران در زمینه کاهش جدی دسترسی آژانس برای انجام دادن بازرسی هایش در ایران در پی لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، گفت، این موضوع را «از همان ابتدا بستر جدی دانسته بود» و همین امر باعث تعجیل او برای سفر به تهران برای مذاکرات شد. گروسی لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران را «شکستی جدی» برای جامعه بین الملل تلقی کرد.

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت، این نهاد بین المللی برای مدتی تا سه ماه، سامانه ای برای تداوم گردآوری اطلاعات با دوربین‌ها و دیگر تجهیزات نظارتی نصب شده در تاسیسات ایران ایجاد کرده است. وی گفت : اگر ایران و کشورهایی که در این باره نگرانی‌هایی دارند، به توافقی سیاسی برسند، آژانس قادر خواهد بود به این داده‌ها دسترسی داشته باشد و به خاطر متوقف شدن اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران، «راه دیگری» برای گردآوری چنین اطلاعاتی وجود ندارد. گروسی با اشاره به روزنه ای که تا سه ماه باز است، اظهار داشت که «فضایی برای تمامی بازیگران از جمله ایران برای ادامه دادن به مذاکراتشان وجود دارد.

مدیرکل آژانس افزود، فکر می‌کند اگر هیچ توافق سیاسی ای وجود نداشته باشد، نه تنها آژانس بین‌المللی انرژی، بلکه جامعه جهانی با «شرایطی کاملا جدید» مواجه خواهد شد.

پاسخ دادن