گزارش جدید سهولت کسب و کار بانک جهانی

سهولت کسب و کار
اقتصادبرتر

بر اساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی (DB 2019)که توسط بخش کسب و کار بانک جهانی منتشر شد، ایران با کسب نمره ۵۶٫۹۸ در رده ۱۲۸ قرار گرفته است.

تهران- اقتصادبرتر- ۱۹ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر ،بررسی بانک جهانی نشان می دهد، علیرغم افزایش امتیاز، جایگاه بین‌المللی کشور نسبت به سال گذشته ۴ رتبه تنزل یافته است و از رتبه ۱۲۴ در بین ۱۹۰ کشور به رتبه ۱۲۸ نزول پیدا کرده است.

در رتبه‌بندی ۲۰۱۹، بهترین جایگاه ایران چه از لحاظ نمره و چه رتبه مربوط به شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» است. در این شاخص ایران توانست با کسب نمره ۶۹٫۱۱ در رتبه ۸۶ قرار گیرد (البته نمره و رتبه این شاخص نسبت به گزارش سال قبلی کاهشی چشمگیر یافته است).

بدترین عملکرد ایران نیز مربوط به شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» است که با امتیاز ۳۳٫۳۳ در جایگاه ۱۷۳ ایستاده است.

تغییر امتیاز ایران در هریک از شاخص‌های ده گانه سهولت کسب و کار به قرار زیر است:

? شاخص شروع کسب و کار
کاهش امتیاز از ۸۵٫۱۶ به ۶۷٫۷۹

?شاخص دریافت مجوزهای ساخت و ساز
کاهش امتیاز از ۷۸٫۰۷ به ۶۹٫۱۱

?شاخص دسترسی به برق
افزایش جزئی امتیاز از ۶۸٫۴۳ به ۶۸٫۸۶

?شاخص دسترسی به اعتبارات
بدون تغییر‌ در امتیاز ۵۰

?شاخص ثبت مالکیت
کاهش امتیاز از ۶۴٫۱۶ به ۶۳٫۹۸

? شاخص پرداخت مالیات
ارتقای جزئی امتیاز از ۵۶٫۵۷ به ۵۶٫۷۸

?شاخص تجارت فرامرزی
افزایش قابل توجه در امتیاز از ۴۶٫۱۱ به ۶۶٫۲۰

?شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد
بدون تغییر در امتیاز ۳۳.۳۳

?شاخص الزام آور بودن اجرای قراردادها
کاهش امتیاز از ۵۹٫۰۷ به ۵۸٫۲۱

?شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون
افزایش امتیاز از ۲۳٫۹۳ به ۳۵٫۵۷

پاسخ دادن