یادداشت جدید رئیس کل بانک مرکزی|اینستاگرام

یادداشت جدید رئیس کل بانک مرکزی|اینستاگرام

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: ۸ میلیارد دلار از تعهدات ایفا نشده ارزی به کشور بازگشت / عبور از آخرین مراحل فشار حداکثری.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۱ مهر ۹۹

همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: در مورد دلایل افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، به موقع خود توضیح خواهم داد. // کنترل نرخ ارز دغدغه مهم بانک مرکزی است. // بعد از طرح مکانیزم ماشه، اخباری در مورد قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح می‌شود که متأسفانه تأثیر روانی آن در بازار ارز سایه افکنده. // خبرهای مثبتی از منابع مسدودی داریم.

یادداشت جدید رئیس کل بانک مرکزی|اینستاگرام

پاسخ دادن