۳۶ میلیون معافیت مالیاتی با تسلیم به موقع اظهارنامه سال ۱۴۰۰

 رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیات عملکرد سالگذشته را حداکثر تا پایان خرداد ماه به صورت الکترونیکی تسلیم کرده و در صورت رعایت شرایط، از ۳۶ میلیون تومان معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۰ برخوردار شوند.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از  بانک اول، محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم را از حیث تعیین مالیات مقطوع با رویکردی جدید و براساس اطلاعات و دیتاهای واصله از جمله اطلاعات مجوزها، اطلاعات حسابهای بانکی، بارنامه ها و بیمه نامه ها  اجرا کند، گفت: مودیان می توانند با تسلیم اظهارنامه شفاف و واقعی، از فرصت پذیرش خود اظهاری مالیاتی برخوردار شده و  از حسابرسی پرونده مالیاتی توسط ماموران مالیاتی جلوگیری کنند.

وی افزود: مودیان مالیاتی برای ارسال اظهارنامه به صورت سیستمی، می بایست در نظام مالیاتی ثبت نام داشته باشند، لذا صاحبان مشاغل فاقد ثبت نام، لازم است در اسرع وقت با مراجعه به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی اقدام کنند. برزگری با تاکید بر رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر رسیدگی داده محور و تهیه اظهارنامه برآوردی مبتنی بر اطلاعات مالی، گفت: عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب محرومیت از کلیه معافیت‏ های مالیاتی و  جریمه ۳۰ درصدی غیرقابل بخشش و تهیه اظهارنامه برآوردی می‌شود.

پاسخ دادن