۸ ترفند تازدن لباس برای اشغال جای کمتر

خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که وقتی می‌خواهیم به سفر برویم در چمدان جا کم می‌آوریم. ولی واقعیت این است که اگر لباس‌ها را اصولی تا بزنیم همیشه جای کافی برای لباس‌ها خواهیم داشت. چگونه؟ مقاله‌ی اینفوگرافیک زیر را مطالعه کنید.

تهران – اقتصاد برتر – ۱ فروردین ۹۷

پاسخ دادن