آغاز طرح آزمایشی فروش نان با کارت یارانه از زنجان

رئیس اتحادیه نانوایان سنگک گفت: طرح آزمایشی فروش نان سنگک با کارت یارانه از روز جمعه ۱۶ اردیبهشت در استان زنجان اجرا شده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

اصغر پابرجا رئیس اتحادیه نانوایان گفت : برای هر فرد سرانه مصرف روزانه ۳۳۰ گرم تعیین شده که این میزان به نرخ دولتی فعلی محاسبه می‌شود و اگر قرار باشد بیش از این مصرف شود به نرخ آزاد حساب خواهد شد.

پابرجا افزود: هر یک قرص نان سنگک ۴۵۰ گرم است و ۳۳۰ گرم، حدود ۳ چهارم نان سنگک به حساب می‌آید و این میزان برای مصرف روزانه یک فرد معمولی کافی است.

پابرجا توضیح داد: بر اساس بررسی‌ها و کار کارشناسی این اقدام دولت می‌تواند تا ۳۰ درصد در کاهش مصرف مؤثر باشد.

وی ادامه داد: این طرح به طور موقت در استان زنجان اجرایی می‌شود و در صورتی که موفقیت ‌آمیز باشد در کل کشور به مرحله اجرا در می‌آید.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگک درباره کارکرد این طرح گفت: کارکرد طرح بسیار ساده است مثلا در هر خانواده هر چند نفری که باشد به ازای هر نفر ۳۳۰ گرم در روز سهمیه تعیین شده و از حساب سرپرست خانوار در زمان خرید نان کسر می‌شود.

وی ادامه داد: در صورتی که مصرف خانوار از این سهمیه پایین‌تر باشد سقف سهمیه در کارت آنها حفظ خواهد شد و اگر مصرف بیش از این باشد به نرخ آزاد محاسبه می‌شود.

پابرجا گفت : دولت رقمی را که به نرخ آزاد محاسبه می‌شود را به حساب نانوا می‌پردازد و در مقابل آرد را هم به نرخ آزاد به نانوا می‌فروشد.

به گفته رئیس اتحادیه نانوایان سنگک، نانوایان با آغاز اجرای این طرح هر کیسه آرد را ۶۵۰ هزار تومان خریداری می‌کنند که پیش از این حدود ۴۷ هزار تومان می‌خریدند.

پاسخ دادن