اینفوگراف: نقشه گرسنگی در جهان (۲۰۲۱- ۲۰۱۸)

دیگری کشور کوچک کره شمالی درهمسایگی چین وکره جنوبی است. این کشور با کره جنوبی دارای یک تاریخ ویک نژاد و یک زبان و یک مذهب است وتنها تفاوتشان نظام سیاسی حاکم بر شصت و پنج سال اخیر آنها بوده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۵ آبان ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر  به نقل  از صفحه اینستاگرام ژئوپولتیک ایران، در مجموع طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ بیش از ۸۱۱ میلیون نفر سوءتغذیه داشته‌اند. از هر ۱۰ نفر یک نفر …

یکی با گرسنگی زیرپنج درصد ودیگری با گرسنگی بالای سی و پنج درصد …

رنگ‌ها و آمارهای زیر میزان گرسنگی و سوء‌تغذیه کشورها را نشان می‌دهد:

🔰آبی پررنگ: تا ۲.۵ درصد
🔰آبی کم‌رنگ: از ۲.۵ تا ۴.۹ درصد
🔰سبز: از ۵ تا ۱۴.۹ درصد (ایران در این قسمت قرار دارد)
🔰نارنجی: از ۱۵ تا ۲۴.۹ درصد
🔰قرمز: ۲۵ تا ۳۴.۹ درصد
🔰جگری: از ۳۵ درصد به بالا

 

پاسخ دادن