پنج کشور اروپایی خواهان بازرسی علت افزایش قیمت گاز شدند

پنج کشور اروپایی در بیانیه‌ای مشترک که توسط بلومبرگ منتشر شد خواهان بازرسی علت رشد تاریخی قیمت‌های گاز در قاره اروپا شدند.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۸ مهر ۱۴۰۰

پنج کشور فرانسه، اسپانیا، چک، رومانی و یونان در این بیانیه که یک کپی از آن توسط بلومبرگ منتشر شد آمده است: با توجه به قیمت گاز، عملکرد بازار گاز اروپا باید مورد بازرسی قرار بگیرد تا مشخص شود چرا قراردادهای تأمین گاز کنونی ناکافی هستند.

قیمت گاز اروپا این هفته از ۲,۰۰۰ دلار برای هر ۱,۰۰۰ متر مکعب فراتر رفت.

پاسخ دادن