۱۰ شغل برتر جهان طی ۱۰ سال آینده

 

 ده شغل برتر دهه آتی عمدتا در حوزه های پزشکی، فن آوری اطلاعات، و مالی است.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۴ مرداد ۹۷

پاسخ دادن