۲۰ اقتصاد اول جهان در سال ۲۰۱۹

اقتصادهای برتر 2019
اقتصاد برتر

صندوق بین المللی پول در گزارش آوریل خود، ۲۰ اقتصاد اول جهان را برحسب تولید ناخالص داخلی معرفی کرد .

تهران- اقتصادبرتر- ۲۶ فروردین ۹۸

به گزارش #ااقتصادبرتر به نقل از صندوق پول ، آمریکا با ۲۱ هزار و ۳۴۵ میلیارد دلار بزرگترین اقتصاد و چین با ۱۴ هزار و ۲۱۷ میلیارد دلار دومین اقتصاد بزرگ جهان و رقیب اصلی آمریکا است .

ژاپن با ۵ هزار و ۱۷۶ میلیارد دلار و فاصله زیاد با آمریکا و چین، در مکان سوم بزرگترین اقتصادهای دنیا جای گرفته است و کشورهای آلمان با ۳ هزار و ۹۶۴ میلیارد دلار و هند با ۲ هزار و ۹۷۲ میلیارد دلار در رده های چهارم و پنجم جدول قرار دارند .

بدنبال این کشورها، انگلیس که با موضوع مهم برگزیت روبه روست، با ۲ هزار و ۸۲۹ میلیارد دلار در رده ششم، فرانسه با ۲ هزار و ۷۶۲ میلیارد دلار در رده هفتم، ایتالیا با ۲ هزار و ۲۶ میلیارد دلار در رده هشتم، برزیل با یک هزار و ۹۶۰ میلیارد دلار در رده نهم و کانادا با یک هزار و ۷۳۹ میلیارد دلار در رده دهم بزرگترین اقتصادهای دنیا قرار گرفته اند.

گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد که بعد از ۱۰ کشور بالا، کره جنوبی با یک هزار و ۶۵۷ میلیارد دلار، روسیه با یک هزار و ۶۱۰ میلیارد دلار، اسپانیا با یک هزار و ۴۲۹ میلیارد دلار، استرالیا با یک هزار و ۴۱۷ میلیارد دلار و مکزیک با یک هزار و ۲۴۱ میلیارد دلار در رده های یازدهم تا پانزدهم بزرگترین اقتصادهای دنیا قرار دارند.

پاسخ دادن