۲۲۰۰ مگاوات نیروگاه وارد مدار می شود

به گفته معاون توسعه طرح های نیروگاهی شرکت برق حرارتی، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات نیروگاه جدید تا پایان برنامه ششم توسعه وارد مدار می شود.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۷ تیر ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از ایرنا، حمیدرضا عظیمی افزود: در طی دوره برنامه ششم توسعه(۱۳۹۶_ ۱۴۰۰) ۱۹ هزار و ۷۷۴ مگاوات نیروگاه عملیات اجرایی آغاز شده که بخشی به بهره برداری رسیده و بخشی هم درحال احداث است.  در طی این برنامه چیزی حدود ۱۱ هزار مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار شده است و از این میزان حدود ۳ هزار و ۲۰۰ مگاوات به بهره برداری رسیده است. ۱۱ هزار و ۷۸۱ مگاوات نیروگاه درحال اجراست و ۴ هزار و ۸۳۵ مگاوات نیروگاه نیز در دوره پیشبرد قرار دارد.

معاون توسعه طرح های شرکت برق حرارتی گفت: هر نیروگاهی برای رسیدن به مرحله اجرا نیازبه یک سری اقدام ها مانند آماده سازی زیرساخت های لازم، تامین منابع مالی وسایر تمهیدات دارد. وی با اشاره به اینکه در بند”ت” ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی ایجاد ۲۵هزار مگاوات نیروگاه شده است ادامه داد: ما از این میزان پیش بینی شده فراتر عمل کرده ایم. سهم نیروگاه های حرارتی از این میزان ۳ هزار و ۷۰۰ تا چهار هزار مگاوات است.

معاون توسعه طرح های شرکت برق حرارتی ادامه داد: ۸۱ درصد از ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور متعلق به نیروگاه های حرارتی است. از میزان کلی تولید برق کشور۹۱ درصد سهم حرارتی ها است. عظیمی دوره احداث نیروگاه های حرارتی را ۳ سال دانست و افزود: یک تا دوسال هم دوره پیشبرد آنها است.  بنابراین ما الان در برنامه ششم توسعه حدود ۱۱ هزار مگاوات به بهره برداری رسانده ایم و تاپایان این برنامه نیز حدود ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات دیگر وارد مدار خواهیم کرد. در برنامه هفتم توسعه نیز۱۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدارمی شود.

پاسخ دادن