۳ سناریوی پیشنهادی برای نحوه افزایش قیمت بنزین

بنزین، سرانجام گران شد/ اجرای سهمیه‌بندی از امروز

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان ” مساله بنزین، رویکردها و مخاطرات” سه سناریو را برای قیمت‌گذاری و شیوه توزیع بنزین پیشنهاد داده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۳ آذر ۹۷

به گزارش اقتصاد برتر به نقل از ‌ایسنا، این سناریوها به ترتیب، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین بدون اختصاص سهمیه، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با فرض اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری بنزین به هر خودرو، آثار تورمی افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی بنزین با فرض اختصاص سهمیه ۲۰ لیتری در ماه برای هر فرد است.

طبق سناریوی اول گزارش مرکز پژوهش‌ها افزایش قیمت بنزین به دو هزار تومان اثرات مستقیم و غیر مستقیم در نرخ تورم می‌گذارد.

طبق سناریوی دوم با افزایش قیمت بنزین به ۲۰۰۰ تومان و تخصیص سهمیه ۶۰ لیتری بنزین برای هر خودرو تورم ۱٫۶ درصدی را به دنبال خواهد داشت.

بر اساس سنایوری سوم نیز سهمیه ۲۰ لیتری برای هر فرد با در نظر گرفتن قیمت بنزین ۲۰۰۰ تومان نرخ تورم را به میزان ۱٫۳ درصد افزایش می‌دهد.

در پایان این گزارش به پیشنیازهای اجرای موفق طرح افزایش قیمت بنزین اشاره شده است و در نهایت تاکید شده است که افزایش چند برابری قیمت بنزین باعث رشد تورم و به دنبال آن افزایش نرخ ارز، خواهد شد که به این دلیل مجددا نیاز به افزایش بیشتر قیمت بنزین وجود دارد.

انتهای این گزارش با این جمله تمام شده که “در صورتی که سوخت مصرفی دو و نیم میلیون وسیله نقلیه از بنزین به CNG تغییر یابد، پیش‌بینی می‌شود جایگزینی بنزین در حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز خواهد شد که صرفه سالیانه حدود ۱٫۵ میلیارد دلاری به همراه خواهد داشت.

پاسخ دادن