۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی صنعت خودرو به قطعه سازان

انجمن قطعه سازان می گوید ، بدهی صنعت خودرو به قطعه سازان از مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که از این مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان آن سر رسیده شده است.

تهران – اقتصاد برتر –  ۲۰ دی ۹۹

مازیار بیگلو رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در نامه ای به وزیر صمت و مدیران دو خودرو ساز بزرگ کشور نوشت، جمع مطالبات قطعه سازان از صنعت خودرو کشور از ۳۰ هزار میلیارد تومان گذشت که ۸ هزار میلیارد تومان آن سر رسید شده است. بیگلو نوشت قطعه سازان با وضعیت کنونی امکان تولید قطعه درتیراژ قبلی را ندارند و تداوم این روند باعث افت تولید خودرو در سال جهش تولید خواهد شد. وی افزود، تنها راه خروج از بحران کنونی اصلاح قیمت خودرو و تزریق سریع نقدینگی به قطعه سازان و تسویه مطالبات سر رسید شده است.

بیانیه انجمن قطعه سازان می گوید ، وزارت صمت ، بانک مرکزی و صنعت خودرو کشور مسئول رسیدن به این وضعیت است که قطعه سازان توان تولید خود در تیراژ های قبلی را از دست داده اند. مازیار بیگلو در این بیانیه گفته است ، در صورتی که طی روزهای آینده کلیه مطالبات سر رسید شده قطعه سازان پرداخت نشود ، امکان رساندن قطعه به خطوط تولید را نخواهیم داشت و خط تولید خودرو سازان با کاهش جدی تولید مواجه خواهد شد که احیای مجدد آن دشوار است.

پاسخ دادن