۴۰/۳ درصد بیکاران، تحصیلات آموزش عالی دارند

بازار جهانی کار به چه رشته‌هایی نیاز دارد؟

بر اساس اعلام مرکز آمار، از جمعیت نیروی کار در بهار ۱۴۰۰ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۳ درصد است.

تهران – اقتصاد برتر – ۳۰ تیر ۱۴۰۰

براساس آخرین آمار مرکز آمار از جمعیت نیروی کار، بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی، نشان می‌دهد ۱۳.۴ درصد از جمیعت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیش‌تر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش ۰.۱ درصدی در بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل است.

در بهار ۱۴۰۰ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۳ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۳ درصد افزایش داشته است.

در بهار ۱۴۰۰ سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۵.۳ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه قبل ۰.۱ درصد افزایش داشته است.

پاسخ دادن