۵ تدبیر مهم بانکی برای کاهش مراجعات حضوری مردم

5 تدبیر مهم بانکی برای کاهش مراجعات حضوری مردم

۵ تدبیر مهم بانکی برای کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب برای جلوگیری از #کروناویروس که از طریق بانک مرکزی اعلام شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۲ اسفند ۹۸

5 تدبیر مهم بانکی برای کاهش مراجعات حضوری مردم

پاسخ دادن