۷ شرکتی که مجوز افزایش سرمایه گرفتند کدامند؟

هفت شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۳۳۸۰، ۳۳۵۰، ۱۱۳۰، ۱۱۰۰ ، ۲۰۰ و ۵۰ درصدی را از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

تهران- اقتصادبرتر- ۰۲ آذر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از  بورس پرس، هفت شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان، ایران تایر، شکر شاهرود، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، سرمایه گذاری ارس صبا، نیروترانس و سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۳۳۸۰، ۳۳۵۰، ۱۱۳۰، ۱۱۰۰ ، ۲۰۰ و ۵۰ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، “گکوثر” سرمایه فعلی را از ۱۱ به ۳۸۲٫۹ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

سرمایه فعلی “پتایر” نیز از ۲۸٫۶ به ۹۸۸٫۲ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

همچنین “قشکر” سرمایه فعلی را از ۲۰ به ۲۴۶ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و با هدف اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

سرمایه فعلی “زشگزا” نیز از ۸ به ۹۶ میلیارد تومان می رسد. ۱٫۷ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته و ۸۶٫۲ میلیارد تومان دیگر از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

در این میان، سرمایه فعلی “وارس” از ۱۰ به ۵۰ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه فرابورس از محل سود انباشته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی و تحصیل سرمایه‌گذاری های جدید می شود.

“بنیرو” هم سرمایه فعلی را از ۵۰ به ۱۵۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی و تأمین سرمایه در گردش می شود.

سرمایه فعلی “وصنا” از ۱۸۰ به ۲۷۰ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این هلدینگ بورسی از محل سود انباشته اعمال می شود تا قادر به جلوگیری از خروج نقدینگی و رشد پرتفوی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شود.

پاسخ دادن