ایران از نظر اجتماعی چقدر پیشرفته است؟

در آخرین رتبه بندی, ایران از نظر پیشرفت اجتماعی رتبه ای بهتر از 88 در میان 146 کشور جهان پیدا نکرده است.

تهران- اقتصاد برتر- 10 مهر 97

پاسخ دادن