بازارها در 9 ماه گذشته چقدر بازدهی داشتند؟+اینفوگراف

بازارها در 9 ماه گذشته چقدر بازدهی داشتند؟ نسبت به 9 ماه مشابه سال قبل چطور؟آمارها نشان از آن دارد که بورس در سال 96 صدرنشین در بازار سرمایه گذاری بوده است.

تهران – اقتصاد برتر – 12 دی 96

پاسخ دادن