بازار مسکن در انتظار رونق +اینفوگرافیک

با مطرح شدن پیشنهاد افزایش تسهیلات خرید مسکن به 200 میلیون تومان، کارشناسان تاکید دارند پیش از قطعى شدن این تصمیم، باید نقصهاى فنى درارتباط با این تسهیلات برطرف شود.

تهران – اقتصاد برتر – 18 فروردین 97

پاسخ دادن