بانکداری جامع (Universal Banking) چیست؟

در این شیوه از بانکداری تمامی مشتریان و بازار طبقه بندی می شوند و تمامی واحدهای سازمانی درگیر آن هستند.

تهران – اقتصاد برتر – 7 فروردین 97

در این شیوه از بانکداری تمامی مشتریان و بازار طبقه بندی می شوند و تمامی واحدهای سازمانی درگیر آن هستند. فعالیتها و تفکیک خدمات در بانکداری جامع شامل ، بانکداری اختصاصی (Private Banking)، بانکداری شرکتی (Corporate Banking) ، بانکداری تجاری (Banking Business or Commercial) و بانکداری خرد (Retail Banking ) می باشد. از این رو، یک بانک جامع دارای تشکیلات، نظامات، خدمات، ابزار و نیروی انسانی مناسب برای ارایه خدمات برای انواع مشتریان بر حسب نیازمندیهای آنان بصورت ویژه و خاص می باشد.

تمرکز فعالیتهای بانکداری اختصاصی ارائه خدمات به اشخاص ثروتمند است. بانکداری شرکتی فعالیتهای خود را برای ارائه خدمات مالی و بانکی به شرکتها متمرکز می نماید. با تفکیک بانکداری شرکتی از فعالیتهای بانک، بانکداری تجاری وظیفه تامین احتیاجات مالی اصناف و کسب وکارها را به دوش دارد و بانکداری خرد نیز وظیفه ارائه خدمات بانکی به مشتریان عادی را بر عهده دارد.

شکل زیر تقسیم بازار را در مدل بانکداری جامع نشان می دهد:

در بانکداری مدرن، بانکها چگونه به مشتریان خود خدمات می دهند؟

تفکیک بازار و ارائه خدمات خاص به انواع مشتریان بر حسب نیاز آنها، از رویکردهای بانکداری نوین است.

پاسخ دادن