بنیان مدیریت را سست نکنید !

این روزها که دولت سرگرم ساماندهی اقتصاد و بازار ارز است، مدیریت کشور به عنوان مهمترین رکن سرمایه انسانی و موتور حرکت توسعه و پیشرفت تحت تاثیر دو رویداد مهم قرار گرفته است. 

تهران- اقتصاد برتر- ۱۶ مهر ۹۷

مدیریت دولت با استیضاح های پی در پی وزرا توسط مجلس و کناره گیری قریب به دو هزار مدیر ارشد و میانی بخاطر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان تضعیف شده و بنیان های تصمیم گیری در دستگاه های دولتی و به تبع آن بخش خصوصی را سست کرده است.

در اکثر دستگاه های دولتی بحث روز مدیران و کارشناسان، تغییر مدیریت در کشور است و موضوعات اساسی نظیر اقتصاد ، مقابله با تحریم ، معیشت مردم و گرانی کمتر در کانون توجه دستگاه های دولتی قرار دارد. در سمت دیگر میز دولت، گروه ها و جناح های سیاسی با تحلیلی که از کناره گیری مدیران دارند ، تلاش می کنند در دیدار با مقام های اجرایی به دنبال سهم خواهی از مدیریت کشور باشند تا درمدیریت آینده دست‌کم دو سال باقیمانده از عمر دولت جایگاه و نقشی برای خود دست و پا کنند. به همین دلیل بازار رایزنی های سیاسی و شایعات داغ است و رسانه ها و افکار عمومی نیز در راستای منافع سیاسی خود هر روز مدیری را عزل و مدیر دیگری را نصب می کنند!

در شرایطی که دشمن به دنبال توسعه ساز و کار جنگ اقتصادی و فشار مضاعف بر دستگاه های اجرایی در ماه های پیش رو است متاسفانه تداوم بلاتکلیفی در مدیریت کشور و تاثیر منفی آن بر عملکرد دستگاه ها نشان از تدبیر و منطق مدیریتی ندارد! استدلال موافقان استیضاح و کنار گذاشتن مدیران با تجربه برای جوانگرایی در شرایط جنگ اقتصادی استدلال محکم و استواری نیست . همه اهل خرد با چرخش مدیریت ، شایسته سالاری و جوانگرایی در کشور موافق هستند اما این مهم بستر مناسب خود را لازم دارد .

تجربه نشان داده است جابجایی های مدیریتی و انتصابات گروهی در کشور معمولا تابع شایسته سالاری و شاخص های مدیریتی نیست و اگر دقت نشود و مبنای انتخاب مدیران جدید وابستگی های نسبی ، حزبی و گروهی باشد متاسفانه شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشور از آنچه هست بدتر خواهد شد. مجلس و دولت برای پایان دادن به بحران بلاتکلیفی در مدیریت و پیشگیری از بحران جدید شایعات و مدیر تراشی برای دستگاه ها باید سریع تر تکلیف مدیرانی را که بحث رفتن آنان مطرح است، روشن کنند و ضعف ایجاد شده در مدیریت کلان کشور را به سرعت جبران نمایند. اصرار بدون برنامه بر تغییر مدیران یا استفاده از مدیران جوان کم تجربه بدون توجه به تبعات آن در شرایط فشار های خارجی نگران کننده است و سران قوا باید این مهم را سریع تر تدبیر کنند تا بیش از این به سرمایه مدیریتی کشور آسیب وارد نشود.

منظور نویسنده مخالفت با استیضاح یا جلوگیری از اجرای قانون «منع بکارگیری بازنشستگان» نیست بلکه سرعت عمل در تصمیم گیری و تعیین تکلیف مدیریت در کشور است که باید به سرعت برای آن تصمیم گیری کرد . ضمن این که با وضعیت کنونی کشور راه چاره استفاده ترکیبی از مدیران جوان و با تجربه در کنار یکدیگر و پرهیز از انتخاب های سیاسی و رانتی است .

*مهسا خادم المله خبرنگار اقتصاد برتر

پاسخ دادن