تورم سفره واقعی مردم چقدر است؟+اینفوگراف

اقتصاد برتر

تورم سفره واقعی مردم چقدر است؟ برخی از اقلام مصرفی خانوار در یک سال اخیر بین ۶۶ الی ۸۳ درصد افزایش داشته است.

اقتصاد برتر – ۷ آبان ۹۷

تورم سفره واقعی مردم چقدر است؟ برخی از اقلام مصرفی خانوار در یک سال اخیر بین ۶۶ الی ۸۳ درصد افزایش داشته است.

*اقتصاد برتر

پاسخ دادن