حکم راننده لندکروز شیرازی صادر شد

حکم راننده لندکروز شیرازی صادر شد/ ۷.۵ سال زندان، ۱۱۱ ضربه شلاق و منع اقامت در شیراز/در رأی صادره همچنین به استناد مواد ۲۳و ۲۴ قانون مجازات اسلامی متهم به لحاظ تتمیم و تکمیل مجازات نیز به دو سال محرومیت از رانندگی و دو سال منع اقامت در شیراز محکوم شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۶ مهر ۹۷

حکم راننده لندکروز شیرازی صادر شد/ ۷.۵ سال زندان، ۱۱۱ ضربه شلاق و منع اقامت در شیراز

محکوم پرونده به لحاظ ارتکاب دو فقره توهین به دو فقره و هر بار به ۱۱۱ ضربه شلاق ، به لحاظ انجام تهدید به قتل به سه سال حبس تعزیری، به لحاظ ارتکاب بزه تخریب البسه پلیس به ۴ سال حبس تعزیری و از باب اخلال در نظم عمومی و امنیت به ۱۱۱ ضربه شلاق و ۱.۵ سال حبس تعزیری و همچنین به لحاظ تمرد نسبت به مأمورین حین انجام وظیفه به ۱.۵ سال حبس و از باب ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به ۳ فقره شکستگی دندان های پیشین مأمور انتظامی به ۷.۵ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه مقرره محکوم شد.

در رأی صادره همچنین به استناد موادد ۲۳و ۲۴ قانون مجازات اسلامی متهم به لحاظ تتمیم و تکمیل مجازات نیز به دو سال محرومیت از رانندگی و دو سال منع اقامت در شیراز محکوم شد.

در رأی صادره عنوان شده است که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی درباره متهم پرونده تنها مجازات اشد یعنی ۷.۵ سال حبس و مجازات تکمیلی قابل اجرا است.

پاسخ دادن