دلار پتروشیمی و فولادی ها در بازار سلیمانیه و هرات

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت : از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ۲۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته ایم اما شرکت های پتروشیمی و فولاد که از انرژی ارزان قیمت کشور برای تولید استفاده می کنند فقط ۴ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق کرده اند .

تهران- اقتصاد برتر- ۱۴ مهر ۹۷

به گزارش اقتصاد برتر، هادی قوامی با بیان این که جلوگیری از رشد تورم از طریق سامانه نیما امکان پذیر است ، گفت : مابقی ارزهای حاصل از صادرات نباید سر از بازار سلیمانیه و هرات در بیاورد تا با رقم حداکثری به کشور وارد شود و خود را به شکل تورم در داخل نشان بدهد.

قوامی گفت : افراد و شرکت هایی که ارز حاصل از صادرات را به جای تزریق به سامانه نیما در جای دیگری می فروشند ، به ایران ، مردم و پول ملی خیانت می کنند . این در حالی است که در این شرایط همه باید تلاش کنند در صف مبارزه با تحریم و جنگ اقتصادی بایستند نه این که از اوضاع کنونی سوء استفاده کنند و فرصت طلبی نمایند.

پاسخ دادن