سود یک وام چگونه محاسبه می شود؟

هنگامی که گفته می شود نرخ سود وامی 18 درصد است این نرخ سالانه بوده و بر حسب 12 ماه محاسبه می شود و هر سال معادل 18 درصد از وام را باید به عنوان سود پرداخت کرد.

تهران – اقتصاد برتر – 16 فروردین 97

هنگامی که گفته می شود نرخ سود وامی 18 درصد است این نرخ سالانه بوده و بر حسب 12 ماه محاسبه می شود و هر سال معادل 18 درصد از وام را باید به عنوان سود پرداخت کرد.
برای سال بعد هم مانده ی وام یعنی مبلغ اصل کسر شده همراه با سود مربوطه از مانده وام کسر شده و باز دوباره همین محاسبات صورت خواهد گرفت تا سود سال دوم بدست آید که همراه با اقساط آن پرداخت میگردد. و این روال تا پایان دوره اقساط ادامه خواهد یافت.

پس با این حساب چون هر سال شما بخشی از اصل وام را پرداخت می کنید، در نتیجه سال بعد پول کمتری نزد شما مانده، پس سود کمتری هم می دهید.

از طرفی چون اقساط ثابت هستند، در نتیجه هر سال که جلو می روید بخش بیشتری از اقساط صرف پرداخت اصل وامی می شود که گرفته اید.

فرض کنید به بانک رفته ایم و قرار است یک وام ۳۰ میلیون تومانی با نرخ ۱۸ درصد دریافت کنیم که باز پرداختش ۵ ساله است و می بایست طی ۶۰ قسط مساوی 762000 تومانی تسویه گردد.

بانک به شما ۳۰ میلیون می دهد، پس در ابتدای سال اول شما ۳۰ میلیون به بانک بدهکارید. ۱۸ درصدِ ۳۰ میلیون می شود ۵٫۴ میلیون تومان. شما در سال اول ۱۲ قسط می دهید که مجموعا می شود ۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان . یعنی شما در سال اول ۵٫۴ میلیون تومان سود وام و ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان از اصل وام را داده اید یعنی در ابتدای سال دوم شما ۲۶٫۳ میلیون تومان بدهکار هستید.

۱۸ درصدِ ۲۶٫۳ میلیون تومان می شود ۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان یعنی سال دوم شما این مبلغ را به عنوان سود و ۴,۴۰۷,۰۰۰ تومان از اصل وام را تسویه می کنید. نهایتا در طول ۵ سال شما تقریبا ۵۰درصد به بانک سود می دهید یعنی حدود ۱۵ میلیون تومان.

البته محاسبات بانک کمی دقیق تر است و در هر بار پرداخت (هر ماه) اصل و سود وام را حساب می کند که باعث کمی اختلاف با این محاسبات می شود.
ولی در کل شیوه محاسبه سود تسهیلات بدین صورت می باشد.

*اقتصاد برتر

پاسخ دادن