لطفا استراتژی را عوض نکنید

حمیدرضا صدیقی- سردبیر-کابینه دولت با رای اعتماد مجلس به چهار وزیر اقتصادی ترمیم شد و وزرا در دستگاه های خود مستقر شدند. حالا نوبت وزرای جدید است که نشان دهند طبق قول هایی که در مجلس دادند می توانند ضعف های موجود در اقتصاد کشور را بر طرف کنند و به زندگی مردم سر و سامانی بدهند.

تهران- اقتصاد برتر- ۹ آبان ۹۷

در شرایطی که وزرای جدید ، با فکری نو ، انرژی بیشتر و  انگیزه قوی تر آماده خدمت رسانی به مردم شده اند ذکر نکاتی جهت موفقیت آنان ضروری است که در ذیل به آنها اشاره می شود.

  • با توجه به فرصت باقیمانده از عمر دولت دوازدهم، وزرای جدید زمان زیادی برای سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی ندارند لذا بایستی از لحظه لحظه فرصت خود در دوران وزارت استفاده کنند تا ضعف های اقتصاد کشور را بر طرف کنند.
  • تداوم سیاست و روال وزرای قبلی قطعا جوابگو نخواهد بود زیرا اگر سیاست های اجرایی گذشته درست بود وضعیت اقتصاد اینگونه نمی شد لذا وزرای جدید لازم است برخی سیاست های گذشته را بازنگری کرده و از اشتباهات قبل درس بگیرند.
  • منابع کشور و دستگاهی که وزرای جدید در راس آن قرار گرفته اند قطعا محدود است و قطعا امکان انجام همزمان همه برنامه ها وجود ندارد لذا لازم است با توجه به منابع محدود موجود ، برنامه وزارتخانه ها اولویت بندی شده و پروژه های اضطراری و ضروری با توجه به شرایط کشور سریعتر عملیاتی شود .
  • در عزل و نصب های جمهوری اسلامی ایران یک اصل نانوشته وجود دارد و آن این که هر مدیری منصوب می شود اولین اقدامی که انجام می دهد بازنگری در استراتژی ها ، تغییر ساختار ، جابجایی و کوچک و بزرگ کردن اتاق ها و عزل و نصب های گسترده در سطح وزارتخانه و دستگاه های وابسته است که معمولا تاثیری در خروجی وزارتخانه ندارد و صرفا وقت و منابع دستگاه را هدر می دهد و اجرای برنامه ها را به تاخیر می اندازد. از طرف دیگر تا وزیر درگیر اجرای امور داخلی دستگاه می شود ، پایان دوران وزارت نزدیک شده و روز از نو و روزی از نو
  • ایران کشوری است با مزیت برخورداری از نیروی انسانی متخصص و با تجربه لذا بر خلاف آنچه گفته می شود، در کشور قحط‌الرجال نیست . اگر دیدگاه های تنگ سیاسی را کنار بگذاریم و محدودیتی برای استفاده از افراد توانمند با دیدگاه های مختلف نداشته باشیم نیروی متخصص برای بکارگیری در مسئولیت های کلیدی زیاد است . توجه داشته باشیم مجموعه هایی که تا کنون در کشور رشد کرده و موفق بوده اند، موفقیت خود را مرهون بکارگیری مدیران بزرگ هستند و وزرا از این مهم نباید غافل شوند و ضروری است شهامت بکارگیری مدیران قوی و با تجربه را داشته باشند.
  • نیاز ضروری کشور به سرمایه گذاری جدید ایجاب می کند ، وزارتخانه ها توسعه روابط بین الملل تجاری و اقتصادی را جدی بگیرند و برای جذب سرمایه خارجی همت گمارند.
  • فعال شدن دوباره تولید نیازمند شکل گیری و احیای زنجیره های ارزش است که وزرا باید بخش مهمی از وقت خود را صرف این مهم کنند.
  • بازسازی اعتماد عمومی مردم از اولویت های مهم دستگاه های دولتی است و وزرا باید وقت مناسبی را برای حضور در محافل مردمی اختصاص دهند و از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شوند و برای حل آنها ضربتی عمل کنند .
  • آبرو و اعتبار وزرا و دولت بستگی به عملکرد وزرا و مدیران اقتصادی خصوصا چهار وزارتخانه ای که از وزرای جدید بهره مند شدند،دارد لذا وزرا باید بخاطر آبرو و اعتبار خودشان هم که شده مجدانه تلاش کنند و مشکلات اقتصادی را رفع کنند.
  • فرصت کم است ، منابع محدود ، مشکلات زیاد لذا با تلاش بیشتر ، ابتکار و خلاقیت و ایجاد سینرژی در ظرفیت های موجود کشور بکوشیم بر مشکلات اقتصادی فائق آییم . قطعا سرنوشت نبرد اقتصادی با بیگانه در داخل کشور تعیین می شود و به عملکرد مدیران بستگی دارد.

پاسخ دادن