محمدرضا سروش مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا شد

با انتخاب هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا دکتر محمدرضا سروش به عنوان مدیرعامل این گروه خودروسازی انتخاب و جایگزین محسن قاسم جهرودی شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۳ مهر ۹۷

با انتخاب هیات مدیره گروه #سایپا؛محمدرضا سروش مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا شد. مدیرعامل سابق بهمن، به #سایپا آمد.

پاسخ دادن