مشکلات تأمین ارز مسافرتی

با توجه به تصمیمات اخیر بانک مرکزی مبنی بر توزیع ارز تنها از طریق شبکه بانکی و آن هم از طریق شعب منتخب بانک ملی، متقاضیان ارز با مشکلاتی مواجه شده اند .

تهران- اقتصاد برتر- 27 فروردین 97

به گزارش خبرنگار اقتصاد برتر با توجه به بررسی های میدانی ، مردم برای تهیه ارز مورد نیاز خود از شبکه بانکی دچار مشکل هستند و برخی موفق به تامین ارز مورد نیاز خود نشده اند ، به همین دلیل چند و چون آن را از روابط عمومی بانک مرکزی جویا شدیم ، محمد علی کریمی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در این خصوص گفت: البته ارز به اندازه کافی در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است و تنها دلیل این مشکلات عدم هماهنگی بین دستگاهی است که باعث بروز آن شده است.
کریمی در خصوص تامین ارز مسافرتی اذعان کرد: آن طور که مصوب شده است ارز سفر به عتبات عالیات در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص ارز دانشجویی نیز گفت چنانچه افراد متقاضی تاییدیه ی وزارت علوم را دردست داشته باشند با مراجعه به شعب بانکی می توانند ارز مورد نیاز خود را تآمین کنند و مشکلی در این زمینه نخواهند داشت. این فرآیند همچنین برای ارز درمانی نیز صدق می کند بطوری که متقاضی ارز درمانی باید تاییدیه پزشکی در این خصوص داشته باشد تا بتواند به بانک ارائه و ارز مورد نیاز خود را تامین کند.
کریمی همچنین گفت: با توجه به تصمیم بانک مرکزی ارز مسافرتی برای کشورهای نزدیک، به میزان 500 یورو و برای کشورهای دور میزان ارزی که تعلق می گیرد 1000 یورو خواهد بود. وی تصریح کرد که این افراد باید 4 روز قبل از سفر درخواست داده باشند تا ارز مورد نیاز آنان پیش از سوار شدن در هواپیما به آنان ارائه شود.
وی در پاسخ به چگونگی ارز مورد نیاز کسب و کار تجار نیز گفت در این خصوص سامانه نیما راه اندازی شده است که مختص این گروه است و می توانند از آن طریق به تامین ارز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود اقدام نمایند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به سوال اقتصاد برتر که تکلیف صرافی ها که پیش از این به معاملات ارزی می پرداختند و در این زمینه فعالیت می کردند و در حال حاضر با تصمیم بانک مرکزی که معاملات ارزی بصورت اسکناس را ممنوع اعلام کرده است ، چیست ؟ گفت: باید گفت بله معاملات به این شکل برای آنان ممنوع شده است و صرافی ها تنها می توانند تا اطلاع بعدی فعلا بعنوان مناقصه کار در سامانه نیما به فعالیت بپردازند.

کریمی تصریح کرد : این تصمیم برای کوتاه شدن دست دلالان از معاملات بازار ارز و ایجاد اخلال صورت گرفته است. البته داد و ستد سکه برای صرافی ها به قوت خود باقی است و آنان می توانند همچنان در این زمینه فعالیت داشته باشند.
در پایان وی متذکر شد که البته با توجه به اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی برای تامین ارز متقاضیان قانونی از طریق شبکه بانکی ممکن است در ابتدای کار هماهنگی بین دستگاهی کمی به کندی انجام شود ولی به مرور این مشکلات حل خواهد شد.
لازم به ذکر است که سخنگوی بانک مرکزی تقاضای عمده ارز را از محل واردات دانست که باید پس از ثبت سفارش از طریق بانک انجام شود و در عین حال درباره تامین نیازهای خرد نیز افزود: ارز مسافرتی از طریق بانک های ملی و سامان و ارزهای دانشجویی و درمانی هم از طریق بانک های تجارت و سامان پرداخت می شود تا از رهگذر آن با شناسایی و رصد نیازها، ارز به متقاضیان واقعی ارز تخصیص یابد.

*افسانه صدیقی

پاسخ دادن