منافع ملی را فدای مصالح جناحی نکنیم !

حمید صدیقی سردبیر-رئیس جمهوری بزودی وزرای پیشنهادی چهار وزارتخانه تعاون ، اقتصاد ، صنعت و راه را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی خواهد کرد.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۸ مهر ۹۷

از زمان برکناری وزرای اقتصاد و تعاون هر دو وزارتخانه با سرپرست اداره می شوند و قوام لازم برای پیگیری جدی امور را ندارند و در کنار آن رایزنی و شایعات برای وزرای پیشنهادی بشدت افزایش یافته که این موضوع نیز بر مدیران میانی و روند پیشرفت پروژه ها در هر دو وزارتخانه تاثیر منفی داشته است .

در شرایطی که کشور بخاطر فشارهای خارجی نیازمند کار و تلاش مضاعف برای جبران محدودیت های ناشی از تحریم است ، تعلل در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی و یا تضعیف آنان در زمان رای اعتماد در جهت منافع ملی کشور نیست. ضمن این که دولت بتدریج به سال پایانی خدمت خود  می رسد، مجلس صرفنظر از جناح بندی های سیاسی باید تلاش کند وزارتخانه های یادشده هر چه سریع تر به ثبات مدیریتی رسیده و پیشرفت امور را دنبال کنند. این روزها کشور در شرایطی قرار دارد که کمتر مدیری آمادگی دارد مسئولیتی در سطح وزیر یا معاون وزیر را بپذیرد ، چون اداره امور دستگاه در شرایط کمبود بودجه و سایر محدودیت ها دشوار است و به سادگی امکان پیشبرد تحقق برنامه های پیش بینی شده دستگاه ها و حتی اداره امور جاری وزارتخانه ها و سازمان های وابسته نیست .

لذا وزیر منتخب هر فردی با هر توانمندی که باشد اگر در شرایط کنونی کشور از کمک بدنه دستگاه مرتبط و سایر دستگاه ها نظیر مجلس ، قوه قضائیه ، بانک مرکزی و … برخوردار نباشد ، قادر به اداره مناسب وزارتخانه متبوع و رفع مشکلات جاری مردم نخواهد بود لذا در این شرایط همه صرفنظر از جناح بندی و گروه های سیاسی باید به رئیس جمهوری و وزرای پیشنهادی کمک کنند تا در مدت باقیمانده از عمر کاری دولت ، برنامه های پیش بینی شده در دستگاه ها به خوبی انجام شود و به آمریکا که اهداف شومی برای کشور در سر می پروراند اثبات کنیم که ملت ایران گرچه دارای سلایق سیاسی و افکار و عقاید متفاوتی هستند اما به وقت آن اگر لازم باشد همه در کنار یکدیگر خواهند بود و توطئه های آنان را خنثی خواهند کرد.

گرچه تحقیق و تفحص درباره وزرا حق مسلم مجلس و نمایندگان است اما درک شرایط کلان کشور و فهم موقعیت دشمن نیز از اهم اموری است که لازم است نمایندگان به آن توجه داشته باشند و به گونه ای درباره وزرا اظهار نظر کنند که منافع ملی و کلان کشور را به خطر نیندازند و شرایط را از این که هست بدتر نکنند. امید این است که با درایت دولت ، وزرای پیشنهادی و نمایندگان مجلس ، وزارتخانه های یاد شده سریع تر سر و سامان گرفته و مشکلات مردم را حل کنند .       

پاسخ دادن