نقش کمرنگ صرافی ها در بازار ارز

طی دور روز گذشته بازار ارز دچار افت شدیدی شد و اکثر افراد فروشنده دلار بودند.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۱ مهر ۹۷

اما فضایی که در صرافی ها بوجود آمد جالب توجه بود. بطوری که اکثر صرافی ها تابلوی قیمت ها را حتی از بازاری که دست فروشان و دلال ها به معامله می پرداختند بالاتر اعلام می کردند.

بطور مثال قیمت تابلوی صرافی ها برای خرید دلار ۱۳ هزار تومان را نشان می داد  و قیمت فروش ۱۳ هزار و پانصد تومان . اما قیمت مبادله بین دلال ها بین ۸ تا ۹ هزار تومان بود. حتی اخباری مبنی بر مبادله دلار در خوزستان به قیمت ۶ هزار تومان شنیده شد.

به گزارش اقتصاد برتر ،انتهای روز گذشته ، اعلام خرید و فروش نداریم از سوی صرافی ها باعث شد تا بانک مرکزی اعلام کند که بانک ها ارزهای مردم را خریداری می کنند و حتی قیمت ۱۱ هزار تومان از سوی بانک ملی برای خرید ارز نیز اعلام رسمی شد.

لازم به ذکر است زمانی که سیف رییس اسبق بانک مرکزی سامانه نیما را نهاد رسمی مبادله ارز اعلام کرد و صرافی ها تنها به خرید و فروش سکه مبادرت می ورزیدند، و در حال حاضر نیز انگار باز هم صرافی ها نقش کمرنگی در خرید و فروش سکه و ارز بعهده گرفته اند.

سوال این است که اگر بانک ها تمام اختیارات معامله ارزها را برعهده دارند پس فلسفه وجودی صرافی ها چیست؟

*اکرم صدیقی

پاسخ دادن