نیروهای اثرگذار بر قیمت دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۷+اینفوگراف

نیروهای اثرگذار بر قیمت دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۷چه خواهد بود؟ نیروهای کاهنده و نیروهای افزایش دهنده دلار در سال جدید چیست؟

تهران – اقتصاد برتر – 23 اسفند 96

پاسخ دادن