واقعیت اختلاف دستمزد زنان و مردان چیست؟+کلیپ

واقعیت اختلاف دستمزد زنان و مردان – تبعیض یا عدالت؟چرا بین حقوق زنان و مردان تفاوت محسوس در تمام جهان وجود دارد؟ آیا واقعا در حق زنان ظلم می شود؟ با دیدن این ویدیو پاسخ سوالهایتان را بیابید.

تهران – اقتصاد برتر – ۵ مرداد ۹۷

واقعیت اختلاف دستمزد زنان و مردان – تبعیض یا عدالت؟چرا بین حقوق زنان و مردان تفاوت محسوس در تمام جهان وجود دارد؟ آیا واقعا در حق زنان ظلم می شود؟ با دیدن این ویدیو پاسخ سوالهایتان را بیابید.

پاسخ دادن