پرداخت سود سپرده از محل زیان وام گیرندگان|حسین ادیب|تلگرام

سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند از محل زیان وام گیرنده و زیان بانکها پرداخت میشود بانکها ، ماهیت گلدکوئیستی دارند .

تهران – اقتصاد برتر – 16 دی 96

سود سپرده از محل زیان وام گیرندگان پرداخت میشود و ادامه آن غیر ممکن است

✍️ محمد حسین ادیب

🔹در گلدکوئیست سود یک نفر از محل زیان دیگری پرداخت میشود

🔹سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند از محل زیان وام گیرنده و زیان بانکها پرداخت میشود بانکها ، ماهیت گلدکوئیستی دارند

🔹چرا بانکها اینگونه عمل می کنند ؟

🔹مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانکها ، مالک بانک نیستند و معمولا هر ٢ تا ٣ سال عوض میشوند لذا چون مالک بانک نیستند برایشان مهم نیست که بانک زیان میکند یا سود، فقط این مهم است که در دوره ٢ تا ٣ ساله مدیریت آنها ، همه چیز گل و بلبل نشان داده شود ، هیچ چیز بیشتر از این نیست و هر کس جز این تصور کند از داخل بانکها را نمی شناسد

🔹صورت های مالی بانکها ، سود موهوم شناسائی می کند ، صورت های مالی بانکها ، دستکاری شده است

🔹اگر صورت های مالی بانکها با روش ifrs تنظیم شود جلو سود های موهوم گرفته میشود و دیگر دستکاری صورت های مالی برای گل و بلبل نشان دادن ، ممکن نخواهد بود

🔹بانکهای خارجی فقط زمانی حاضر به تعامل با یک بانک ایرانی هستند که برای سه سال متوالی صورت مالی آن بانک با روش ifrs تنظیم شده و برای آنها ارسال شود

🔹اینکه ایراد گرفته میشود برجام موفق نبود زیرا بانکهای خارجی بزرگ !؟ حاضر با مراوده با بانک های ایرانی نیستند حرف افراد غیر مطلع است ، بانکهای خارجی از بانکهای ایرانی صورت مالی بر اساس ifrs میخواهند تا با آنها کار کنند و بانکها ندارند ، اشکال در برجام نیست ، این حرف افراد غیر مطلع است اشکال در صورت های مالی غیر استاندارد بانکهاست

🔹نگارنده در سخنرانی که در حضور معاون و مسئولان بورس در یکی از کارگزاری ها داشت وقتی به این مسئله اشاره کرد ، معاون محترم سازمان بورس اظهار داشتند که فقط نماد سه بانک در بورس باز است و علت آن این است که بقیه بانکها نماد آنها وقتی باز میشود که صورت مالی با ifrs ارائه شود و بانکها دارند مقاومت میکنند

🔹بانکهائی که نماد آنها باز شد سود شناسائی شده با استاندارد حسابداری قبل ، وقتی بِه روش ifrs ارائه شد همه زیان ده شدند و ارزش سهام آنها در بورس سقوط کرد ، هر بانکی که با روش ifrs صورت مالی ارائه داد سود شناسائی شده یا به زیان تبدیل شد یا سود به ده درصد سابق کاهش یافت

🔹استاندارد ifrs به سالها دستکاری بانکها در صورت های مالی و شناسائی سود غیر واقعی پایان میدهد

🔹چهار میلیون سپرده گذار دارند از محل سود سپرده زندگی میکنند ، چهار میلیون نفر دارند از محل سودی که اصلا وجود ندارد زندگی میکنند

🔹صورت های مالی را دارند دستکاری میکنند و سود غیر واقعی تقسیم میکنند و بعد این سود غیر واقعی را بین چهار میلیون نفر تقسیم میکنند

🔹اگر صورت های مالی بانکها با روش ifrs تنظیم شود سودی که بانکها به سپرده پرداخت میکنند کمتر از نیم درصد خواهد بود

🔹بانک مرکزی اجازه نمی دهد مجمع بانکها تشکیل شود بدون اینکه صورت مالی به روش ifrsتنظیم شود

🌹حرکت قاطع بانک مرکزی در نگارنده عمیقا احساس احترام ایجاد میکند

🔹چهار میلیون نفر شاغل و بازنشسته از بخش عمومی در ماه حقوق میگیرند نظام بانکی از محل هیچ در ماه به چهار میلیون نفر در عمل حقوق میدهد و اسم آن را میگذارد سود بانکی

🔹سود سپرده باید به کمتر از یک درصد کاهش یابد و به این بازی کودکانه و غیر مسئولانه که اقتصاد کشور را به بازی گرفته، خاتمه داده شود

🔹بی جهت یک عده ای را دارند از محل هیچ ثروتمند میکنند

🔹ما در عصری زندگی میکنیم که چهار میلیون نفر از هیچ پول در میآورند و زندگی میکنند

🔹کسی که در ابتدای سال ٩٢ در موسسات و بانکهای کوچک که سود سپرده بالا میدهند سپرده گذاری کرده اکنون سپرده اش دو برابر شده است بدون اینکه کار کرده باشد ، اینگونه یک عده ای را بدون کار کردن ثروتمند کردن ، فرهنگ کار کردن در کشور را لوث میکند و سنگ روی سنگ بند نمیشود

🔹ثروت عده ای دو برابر شده از محل از هستی ساقط شدن وام گیرنده

🔹بخشی از وام گیرندگان نیز تولید کنندگان بوده اند

🔹سودی که بانکها به سپرده پرداخت میکنند به ٩٠ درصد کسب و کارها دارد علامت میدهد که کسب خود را تعطیل و پول آن را در بانک سپرده گذاری کنند آیا این رفتار مسئولانه است ؟ این شیوه اداره بانکها به سود هیچ کس جز مدیر عامل و هیئت مدیره بانکها نیست که با صورت های مالی دستکاری شده عملکرد خود را گل و بلبل نشان دهند و بعد به خاطر سودی که اصلا وحود ندارد پاداش عملکرد در مجمع دریافت کنند

🔹علم کم ، مثل پول خرد میماند سر وصدا زیاد به پا میکند اما هیچ است

🔹نگارنده فرد غیر مطلع در امور بانکداری نیست و به مدت ٧ سال تا مهر ٩۶ مسئول ریسک بازار یکی از بانکهای بزرگ کشور بود

🔹این بازی را نباید تا آخرین ریال دارائی وام گیرنده ادامه داد.

 

@adibmh

پاسخ دادن