8 C
Tehran
چهارشنبه ۳۰ بهم ۱۳۹۸
شهر تهران

شهر تهران

اخبار مربوط به شهرداری تهران شامل موضوعات شهرسازی، عمرانی، ترافیک، نمایشگاه های تهران، رستوران ها و کافه های تهران، راهنمایی رانندگی تهران، دیدنی های تهران، شورای شهر، و ...